УслугиИнтеграция на опит, професионализъм и технологии при изготвяне на ефективни решения
Wiz Bulgaria е фирма с голямо портфолио от продукти, стараеща се да посрещне нуждите на всички сегменти на пазара.
Wiz Bulgaria установи важна практика във взаимоотношенията си с клиентите, наречена "Wiz Solution". Тя посреща дори и най-специфичните нужди на клиентите ни, които понякога имат стотици конкурентни потребители в различни отдели и местонахождения из страната. Практиката "Wiz Solution" комбинира в едно високите професионални достижения на фирмата в областта на внедрителското консултиране, управлението на проектите и програмирането, като по този начин се посрещат и най-претенциозните изисквания на клиентите, чрез най-добрите решения от клас MIS и ERP.

Нашият екип от експерти е с клиента през цялото време.
Основна цел на Wiz Bulgaria е да гарантира на всички свои клиенти най-високото качество на внедряване на всички продукти в своето портфолио. Следвайки тази фирмена цел, се изгради фирмена организация по поддръжка, която може да реагира своевременно, независимо от местоположението на клиентите. Освен това се създаде отдел "Управление на проекти", който да администрира големите проекти за внедряване.


Магьосникът зад предлаганите продукти и бизнес решения
За разлика от другите фирми на пазара, които предлага софтуерни решения, Wiz Bulgaria от самото си основаване обособи направление "Програмиране и разработки". Този отдел се занимава с разработка на софтуер и изготвянето на програми за дългосрочни проекти.

Wiz Bulgaria Преместен …

Уважаеми партньори,
уведомяваме Ви за нашият нов адрес и телефон за контакт:

-         адрес:                жк Гео Милев, ул."Хемус" № 62-64

-         телефон/факс:  02/ 8709384
-         GSM:                0885288609 / 0887946054 ;
Copyright 2006 WizBulgaria. All rights reserved.