ПродуктиМеждународната ERP система за българския бизнес
Wizcount е напълно интегрирана информационна система за управление на бизнеса с модули финанси, счетоводство, дълготрайни активи, маркетинг и продажби, покупки, логистика, производство и уникален генератор на отчети. Системата оперира под Windows, с клиент/сървър трислойна архитектура, използвайки Oracle, MS SQL, както и своя база данни. Системата е създадена, за да удовлетвори и най-специфичните изисквания на търговския и логистичен бизнес. Wizcount е международна система, напълно адаптирана според нуждите на българския бизнес. Wizcount предлага най-благоприятната тотална цена на придобиване на Българския пазар, която включва цената на лицензите, внедряването, и базата данни с гарантиран ефект и без допълнителни цени до края на внедряване.

Wizcount е с неограничен брой компании, валути, езици, и потребители и осигурява защитено съхранение на базата данни.

Основните предимства на Wizcount са: счетоводство според Българските и международни стандарти; напълно интегрирана търговска и складова функционалност; опериране както онлайн така и офлайн на отдалечените офиси; бързо и лесно превалутиране; центрове на разход - бюджети - прогнози; производствена себестойност; гъвкаво и детайлно дефиниране на ценови листи; уникален генератор за отчети, както и вече съществуващите 150 стандартни отчета; сервиз; CRM; внедряване на целия пакет до 2 месеца;  


Най-конкурентната ERP система от висок клас на пазара

WizPro е напълно интегрирано решение за управление на бизнеса от клас ERP (Планиране ресурсите на предприятието). Системата включва модулите Финанси, Счетоводство, Покупки, Маркетинг и Продажби, Управление на Запаса, Управление Проекти, Сервиз и Поддръжка, Производство, Управление на офиса, Управленски отчети, Системна администрация.

Това което различава WizPro от Wizcount е планиращата функция MRP. Тя позволява на мениджмънта на фирми с тежка производствена дейност да планират по-добре материалните си и парични ресурси.Елегантно решение за управление на лизингов бизнес
WizLeasing е софтуер представляващ цялостното управление на лизинговата дейност. Тя включва в себе си българската бизнес практика в сферата, както и изискванията според спогодбата Базел II.
Системата позволява използване и експорт на информация от и към различни бизнес приложения. Софтуера използва Oracle база данни. Продуктът е напълно интегриран с основния продукт Wizcount.Мобилното решение за автоматизация и пълен контрол на всякакъв тип продажби
WizTop представлява високия клас софтуерно решение за автоматизация на продажбите, отговарящо на високите изисквания на модерната маркетингова среда. Системата представлява софтуерен пакет, разработен от водещ международен хай-тек доставчик (Retalix Group), комплектован с палм компютри, поддържани от операционните системи Windows CE 3.0/Pocket PC. Софтуера е напълно интегриран с основния продукт Wizcount. Решението оперира с Oracle база данни.
WizTop поддържа и управлява всички дейности по продажбите и дистрибуцията.


Интегрирана система за отчитане на работните времена
WizTme е цялостно решение за управление на работните времена.
Системата е с възможности да събира и разпределя данни от и към различни интерфейси. Софтуера е напълно интегриран с основния продукт Wizcount. Решението оперира с Oracle база данни.
WizTime може да бъде използван от широк спектър и различен тип терминали за събиране на първичните данни и лесно се конфигурира за експорт на важните и точни данни към повечето системи за работна заплата.Copyright 2006 WizBulgaria. All rights reserved.